Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2012

mumin
7163 9437 390
mumin
Ze spaniem jak z seksem - nigdy nie masz go tyle, ile chcesz...
— facebóg
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

August 22 2012

mumin
mumin
0914 1669 390
my perfect place.
mumin
I trzeba żyć kurwa, przed nami jeszcze tyle dni.
mumin
Nienawidzę każdego mężczyzny, który pachnie tak jak Ty.
2220 0188 390

like a fuckin lot okay

mumin
mumin
nie będzie więcej takiego lata jak te

August 16 2012

mumin
7520 d9c3 390
Reposted byrocktenner rocktenner

August 12 2012

mumin
6832 5fcb 390
Reposted frommyname myname viainforthekill inforthekill

August 09 2012

mumin
4014 8dc9 390
Reposted frommadzialinka madzialinka
mumin
JA BĘDĘ MIAŁ NA IMIĘ PTAK
A NA CIEBIE BĘDĄ MÓWIĆ SARNA
— Grabażyzmy, część setna
Reposted fromyanek yanek

August 07 2012

mumin
po co mi przyjaciele, skoro mam fajki? 
— Katalama
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
mumin
ta cisza mnie dusi.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
mumin
Sierpień to czas spadających gwiazd. Wydaje mi się, że na jednej z nich widzę Ciebie.
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viacytaty cytaty
mumin
Wszystko może się jeszcze zmienić, nikt tego nie wie.
— nocne rozmowy 7.08
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
mumin
Mam ser­ce wy­pełnione tobą po brzegi. 
— Katarzyna Grochola
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty

August 06 2012

mumin
Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.
— Jean-Paul Sartre
mumin
0294 613b 390
Reposted fromwhitehabit whitehabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...